Anasol

Anasol is een vloeibare meststof, bestaande uit een oplossing van stikstofmeststoffen.  De samenstelling is:

  • 9,0 % Ammonium stikstof
  • 4,5 % Nitraat stikstof
  • 1,5 % Ureum stikstof
  • 10 % Zwavel So3

Herkomst

Anasol vloeibaar wordt geproduceerd door de kunstmestindustrie. Het is een mengsel van ca. 33% ammoniumnitraat, ook wel ammonsalpeter genoemd en 21% ammoniumsulfaat, ook wel zwavelzure ammoniak genoemd. Hierdoor ontstaat een stikstofoplossing met een gehalte van 15%.

 

                                                                                                                                                    

Stikstof


Stikstof is een onmisbaar element voor de bouw van bladgroen, eiwitten en organische verbindingen. Door te bemesten met stikstof neemt de groeisnelheid toe. In verband met productkwaliteitcen de plaatsingsruimte dient men zorgvuldig met stikstof om te gaan. Een goede verdeling op het land is daarom noodzakelijk. De samenstelling van Anasol en de spaakwielbemester maken dit mogelijk. In Anasol is een deel van de stikstof in de vorm van nitraat aanwezig. Hierdoor is een snelle hergroei op grasland en een vlotte ontwikkeling bij akkerbouwgewassen mogelijk. Voordat de ammoniakale stikstof uit de stikstofoplossing door de plant opgenomen wordt, wordt deze doorgaans eerst omgezet in nitraat. Naast stikstof bevat Stikstof oplossing ook zwavel

Zwavel

Zwavelbemesting wordt steeds belangrijker, nu de neerslag hiervan door allerlei milieumaatregelen steeds minder wordt. Een tekort aan zwavel in de plant openbaart zich door een geremde groei, welke begint bij de jonge bladeren. Met een stikstofbemesting met Anasol wordt tegelijkertijd voor bijna elk gewas voldoende zwavel meegeleverd.

Anasol in het kort:

- Belangrijk voor de vorming van bladgroen, eiwitten en organische verbindingen
- Voor een snellere (her)groei
- Voor een efficiëntere stikstof- en zwavelhuishouding
- Goed doseerbaar
- Aantrekkelijk geprijsd.