Tevens hebben wij de mogelijkheid om tijdens het spaakwielen mineralen toe te voegen. 

FertiVit, Selenium Kobalt additiefFertiVit is een product sporenelementen om de gehalten aan mineralen in het ruwvoer te verhogen. Door simpelweg FertiVit  te mengen met uw vloeibare basismeststof, dient u alle voedingsstoffen en kobalt en selenium in de juiste verhouding toe. In één werkgang!

De juiste bemesting is essentieel wanneer u de kwaliteit en de samenstelling van het gras wilt sturen voor een goede melkproductie en gezondheid van uw melkvee. Gehalten aan spoorelementen in ruwvoer worden lager doordat er minder wordt bemest. Dit zien we terug in de kuilanalyses. Een bemesting met een lichte  dosering kobalt (Co) en selenium (Se) via FertiVit verbetert deze gehalten. Via bemesting met FertiVit worden spoorelementen organisch gebonden in het gras, waardoor de beschikbaarheid van deze elementen voor uw vee optimaal is. Bovendien worden mineralen uit ruwvoer beter door het melkvee opgenomen in vergelijking tot toediening via krachtvoer.  

Selenium

Selenium is een belangrijk micro-element voor de weerstand en vruchtbaarheid van rundvee Uit onderzoek blijkt dat door selenium toediening via bemesting het Se-gehalte in gras significant stijgt. Hierdoor neemt het melkvee meer selenium op.Vooral voor jongvee en droogstaande koeien is dit gunstig. Zij krijgen vaak weinig of geen krachtvoer, waardoor  de seleniumvoorziening onder de maat blijft.

Kobalt

FertiVit verpakking

Kobalt is noodzakelijk voor de vorming van vitamine B door rundvee. Bodemonderzoek en kuiluitslagen laten veelvuldig te lage gehaltes aan Kobalt zien. Bemesting van grasland met FertiVit kan zorgen voor ruwvoer met voldoende Kobalt.

Selenium en Kobalt gebrek kan via krachtvoer worden gecompenseerd. Efficiënter is dit via de bodem te doen. Dit is efficiënter en voordeliger!